Zuoxiao Zuzhou Heads To Naizifang | 2012-05-12
Zuoxiao Zuzhou Heads To Naizifang
曲目
 • 01 马群
 • 02 香格里拉
 • 03 泸沽湖情歌
 • 04 不要跟我走
 • 05 看到天空下群起的山峦
 • 07 恩惠
 • 08 欢迎你到泸沽湖卡拉OK
 • 09 小河淌水
 • 10 我爱
 • 11 山峦下的人们
 • 12 驮峰寻乡
Buy    
Issuer:Zuoxiao Zuzhou Studio
Release Date:2012-05-12
978-7-7986-1934-8
01 马群
作曲:左小祖咒
编曲:左小祖咒&陈伟伦
管子:牛建党
吉他/古典吉他:李延亮
口弦/四胡:李带菓